Over ons bestuur

WSV de Zwervers is een Beverwijkse Wandelsport Vereniging en is aangesloten als lidorganisatie bij de KNBLO-Regio Noord-Holland.

Al ruim 60 jaar zijn wij als wandelvereniging actief in de regio Beverwijk. Inmiddels telt onze vereniging ruim 200 leden. Al vele jaren werken veel vrijwilligers mee aan het slagen van onze activiteiten en tochten. Iets om trots op te zijn.

Onze activiteiten zijn ondergebracht in Werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een coördinator welke de activiteit samen met de vrijwilligers in goede banen leidt en erop toeziet dat alle zaken goed verlopen. Er is natuurlijk altijd behoefte aan extra/nieuwe vrijwilligers. Dus wil je iets doen voor onze vereniging, je bent van harte welkom!

Onze voorzitter houdt zich op tactisch niveau bezig met het rijlen en zeilen van de vereniging. Hij is het eerste aanspreekpunt van de vereniging en heeft de volgende taken:

 1. Het bijhouden van de vergaderschema
 2. Het voorzitten van de Bestuursvergaderingen en Ledenvergadering
 3. Het maken van een Jaarverslag over onze vereniging 
 4. Het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Regio KWBN-Regio Noord
 5. Het bijwonen van de vergadering Sportorganisatie Beverwijk.
 6. Schrijft in iedere editie van het ‘Wandelkrantje’
Joop Bremer – Voorzitter

De rol van secretaris kent de volgende taken:

 1. Notuleren van bestuursvergaderingen, ledenvergadering, daarbij wordt een aktielijst en aktiviteitenkalender bijgehouden.
 2. Beheer en onderhoud van de website wat betreft bestaande teksten en aanpassingen.
 3. Het maken van een jaarverslag over onze vereniging.
 4. Inschrijven van nieuwe leden en daarbij het aanmelden bij KWbN-Regio Noord (onze regio), alsmede de opzeggingen/uitschrijvingen en adreswijzigingen.
 5. Het beheer van de Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
 6. Het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de KWBN-Regio Noord.
 7. Het beheren van de emailadressen.
 8. Redactie van het ‘Wandelkrantje’.

Linda Breems – Secretaris

De penningmeester van WsV de Zwervers is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van de vereniging, en ook voor de integriteit van de geldelijke middelen;

 1. Financieel verantwoordelijk
 2. Controlerende functie

Aad Blansjaar – Penningmeester